De boerderij

Ons bedrijf ligt in Burgum, Friesland. Samen met onze vier kinderen wonen en werken we op het bedrijf. Wij hebben een allround medewerker en een parttime medewerker in dienst.

Ons bedrijf heeft op het moment ruim 260 melk- en kalfkoeien. Wij melken de koeien elke dag twee keer; vier uur s ‘ochtends en vier uur middags. Dit gebeurd in een 22 stands carrousel (draaistal).

Koecomfort
De huisvesting van onze koeien is in de ligboxenstal. Het is belangrijk dat onze koeien zich hierin prettig moeten voelen. Voor een optimaal koecomfort hebben onze koeien per koe een ruime bewegingsruimte. De koeien liggen comfortabel op lekkere zachte waterbedden. Hier en daar hangen in de stal koeborstels. Een koe kan ook jeuk hebben en zal zich proberen te schuren tegen een boom of paal. Een koeborstel is ontwikkeld voor de reiniging van koeien en tegen de jeuk. Zo kan de koe parasieten, mijten en ander ongedierte verwijderen.
Onze koeien zijn voorzien van stappentellers. Hierin zit allerlei informatie over de betreffende koe opgeslagen. Maar deze stappenteller signaleert bijvoorbeeld ook wanneer een koe zich niet zo fit voelt. Een koe zal in dat geval niet zoveel in beweging zijn en ook zijn brok niet halen.
Onze koeien worden 24 uur per dag, continu voorzien van vers voer. Hiervoor hebben wij een Juno voerschuiver in de stal rijden die geregeld het voer een stukje dichter bij het voerhek brengt. Overigens doen wij in de zomerperiode aan weidegang en lopen onze koeien overdag lekker buiten en halen zij zelf hun voer. In de stal staan ook een aantal voerboxen opgesteld. Onze koeien kunnen zelf bepalen wanneer zij hun brok ophalen.

Jongvee
De kalfjes verhuizen op een leeftijd van ongeveer drie maanden naar een collega veehouder die de verzorging van deze kalveren tijdelijk van ons overneemt. Het jongvee loopt in de wei in de zomer. 
Ongeveer twee maanden voor ze hun eerste kalf krijgen komen ze terug op ons bedrijf. De bevalling vindt plaats in een strohok.

Agrarisch natuurbeheer
Wij onderhouden plm 10 km aan houtwallen en singels. Wij maaien jaarlijks de vegetatie rond de afrasteringen, snoeien om de zeven jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen wij gezonde singels die veel dieren, kruiden, bloemen en planten aantrekken. Dit zorgt voor veel biodiversiteit.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven