In het mooie coulisselandschap rondom Burgum ligt ons melkveebedrijf.  Hier wonen en werken wij, Floris en Bonnie, samen met onze kinderen.

Al sinds 1937 is het bedrijf in de familie en wij zijn inmiddels de derde generatie Andringa die er het mooie beroep van melkveehouder mogen uitoefenen.

Hieronder wat weetjes over ons bedrijf:

 • Op dit moment telt ons bedrijf ruim 240 melk- en kalfkoeien.
 • De kalfjes verhuizen op een leeftijd van ongeveer drie maanden naar een collega veehouder die de verzorging van deze kalveren tijdelijk van ons overneemt.
 • Ongeveer twee maanden voor ze hun eerste kalf krijgen komen ze terug op ons bedrijf.
 • Onze koeien worden gemolken in een  22 stands carrousel melkstal.
 • De huisvesting van onze koeien is in de ligboxenstal.  Het is belangrijk dat onze koeien zich hierin prettig moeten voelen.  Voor een optimaal koecomfort hebben onze  koeien per koe een ruime bewegingsruimte. De koeien liggen comfortabel op lekkere zachte waterbedden.  Hier en daar hangen in de stal koeborstels. Een koe kan ook jeuk hebben en zal zich proberen te schuren tegen een boom of paal. Een koeborstel is ontwikkeld voor de reiniging van koeien en tegen de jeuk. Zo kan de koe parasieten, mijten en ander ongedierte verwijderen. De koeborstel voorkomt dat de koe te lang blijft schuren zodat de vacht wordt aangetast.
 • Onze koeien worden 24 uur per dag,  continu voorzien van vers voer.  Hiervoor hebben wij een Juno voerschuiver in de stal rijden die geregeld het voer een stukje dichter bij het voerhek brengt.
 • Overigens doen wij in de zomerperiode aan weidegang en lopen onze koeien overdag lekker buiten en halen zij zelf hun voer.
 • In de stal staan ook een aantal voerboxen opgesteld. Onze koeien kunnen zelf bepalen wanneer zij hun brok ophalen.
 • Onze koeien zijn voorzien van stappentellers.  Hierin zit allerlei informatie over de betreffende koe opgeslagen. Maar deze stappenteller signaleert bijvoorbeeld ook wanneer een koe zich niet zo fit voelt.  Een koe zal in dat geval niet zoveel in beweging zijn en ook zijn brok niet halen.
 • Aan agrarisch natuurbeheer doen wij ook. Wij onderhouden plm 15. km aan houtwallen en singels. Wij maaien jaarlijks de vegetatie rond de afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen wij gezonde singels die veel dieren, kruiden, bloemen en planten aantrekken. Dit zorgt voor veel biodiversiteit.
 •  Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen